Lars Cronehag

lars @ cronehagcoaching.se

070 303 90 18


Verksamheten drivs i hela Sverige med Göteborg och Kungsbacka som utgångspunkt.

lars@cronehagcoaching.se                                                                    Copyright © All Rights Reserved

Ledarskap är ett brett område och väldigt viktigt för att ett företag ska lyckas.


Cronehag Coaching erbjuder stöttning för den individuella ledaren eller ledningsgruppen med coaching, utbildning, förändringsledning, facilitering av gruppens utveckling. Stöttar även i framtagandet och konkretiseringen av företagets mål, värdegrund och visioner.


Det är lätt att ta fram fina ord och snygga presentationer. Utmaningen ligger oftast i hur du får detta att fungera i verkligheten och vardagen. Att tex hela ledningen står enade med ett budskap, att alla ledare vet vilka spelregler som gäller och jobbar med konsekvenser på ett tydligt sätt, att gruppers olika utveckling är OK och stegen som krävs för att nå till en hög produktivitet och känsla av tillit.


För att lyckas med detta krävs ett engagemang från bolaget och en utbildare/coach/facilitator som ni litar på. Jag lämnar gärna referenser på begäran så kan vi diskutera hur jag kan stötta din organisation.