Lars Cronehag

lars @ cronehagcoaching.se

070 303 90 18


Verksamheten drivs i hela Sverige med Göteborg och Kungsbacka som utgångspunkt.

lars@cronehagcoaching.se                                                                    Copyright © All Rights Reserved

Vill du lära dig om ditt eget beteende och hur andra uppfattar dig?

Vill du lära dig mer om hur du kan förstå andra?

Vill du lära dig mer om hur du kan anpassa ditt eget beteende för att skapa bättre kommunikation?


Kommunikation är enormt viktigt. Vi kan hjälpa dig, ditt företag eller organisation med att utveckla er förståelse för hur ert och andras beteende påverkar varandra och hur ni kan agera för att uppnå bättre resultat med er kommunikation. Du kan utveckla hur du använder din kommunikation på bästa sätt för att skapa så många win-winsituationer som möjligt.


Vi arbetar med kommunikation i olika former som t ex workshops, rena föreläsningar eller gruppövningar/teambuildning beroende på mål och syfte.


Kommunikation kan betyda mycket. Utgångspunkten är alltid att du enbart kan påverka dig själv och på så sätt komma åt din omgivning. Kan du anpassa ditt budskap, ditt sätt att få fram budskapet och tajmingen i det så kan du uppnå stordåd inom all form av ledarskap, försäljning, konflikter och gruppdiskussioner mm.


Vi bygger denna grund på verktyg som DISC - beteendestilar och NLP - kommunikationsverktyg som utgår från perspektiv och inlärningsmodeller.


Hör gärna av er för mer info om hur vi kan hjälpa just dig.